Dnes bylo ráno okolo mínus 3°C a já jsem po dvou týdnech doma a mohu tedy jít vypustit matky z izolárotů, které jsem si schválně pokusnicky nechal až na období totálního ochlazení, vstoupení do chomáče, abych poznal jak ta izolace matek bude fungovat, když to za rok všechno nestihnu a dohoní mne například toto totální ochlazení.

Obr. 2 Nevýhoda široké uličky a brzského vložení izolátoru
Obr. 2 Nevýhoda široké uličky a brzkého vložení izolátoru
Obr 1. U mne klasické včelstvo s izolátorem na drátku
Obr 1. U mne klasické včelstvo s izolátorem na drátku

Proto jsem si na včelnici na  zahradě, kterou mnozí z vás z kurzů znají, nechal ještě zaklíckovaných cca 80 včelstev. Klíckoval jsem je v různých termínech … tedy byly různě dlouho v izolátorech tj. Od 35 dní do 50 dní… a v různých včelstvech = oddělcích, silných i slabších … Také jsem zkoušel letos spíše malé izolátory … tři druhy. Každý má své klady i zápory. Jak u instalování, tak hlavně pak u vyjímání. Jen ty velké celorámkové izolátory jsem nezkoušel, protože je mám jen na r.m. 39x24 a tudíž bych je nemohl aplikovat všude… Ale pochopil jsem jak fungují a že jsou asi jedny z nejlepších… Nedojde totiž u nich k divoké stavbě, jak vidíte na obr. 2 a 3…., de fakto se snadněji umisťují a u mne v optimalizovaném plodišti na rámkový izolátor vždy místo atd. Více si povíme na únorovém kurzu o varroáze, kde vysvětlím jak a kdy je ideální izolátory vložit, kam a hlavně jaké to má i úskalí …  Mne letos z oněch posledních 80 izolovaných matek jedna nepřežila … povím a ukáži proč ...  

Obr. 4 A zde již vyjímám můj izolátor z chumáče 15. listopadu
Obr. 4 A zde již vyjímám můj izolátor z chumáče 15. listopadu
Obr. 3 V široké uličce mohou i silně postavit
Obr. 3 V široké uličce mohou i silně postavit

Na obr.1 vidíte klasické zimující včelstvo. Zde je asi i jedno jaký izolátor použít.
Na obr. 4 vyndávám matku ze středního včelstva, které již sedělo v řádném chomáči, neboť jak jsem psal v úvodu – byl mráz okolo – 3 C. Mnou nejvíce používané izolátory jsou na drátku, neboť nejsou plošné a to hned z několika důvodů o nichž popovídám na kurzu v únoru.
I vypouštění matek má svá kouzla a kritické momenty obr. 5. O tom také popovídám na kurzu, aby matka krásně špacírovala mezi uličky obr. 6 musí být splněno více předpokladů …

Obr. 6 Vypuštěná matka už odchází do hnízda
Obr. 6 Vypuštěná matka už odchází do hnízda
Obr. 5  Napřed se rámky vrátí k sobě a pak vysypávám matku
Obr. 5 Napřed se rámky vrátí k sobě a pak vysypávám matku

A když už jsem zkoušel různé izolátory, tak jsem zkusil onen nejjednodušší = KLIPS. Obr. 7. A je vynikající. Jen opět je zapotřebí vědět jak s ním pracovat a čím jej doplnit. Ještě jsem zkoušel izolátor jednoho velmi dobrého kolegy, ale ten jednak nemám nafocen a jednak teď od něj nemám svolení k publikování. Nu já toto ctím. …

Obr. 8 Zde není něco v pořádku
Obr. 8 Zde není něco v pořádku
Obr. 7 Nejjednodušší izolátor je KLIPS
Obr. 7 Nejjednodušší izolátor je KLIPS

Ale teď mne napadlo, že se mnozí ptáte, co to tady pořád s těmi izolátory mám? Nu izolace matek je dle mého názoru podstatná a troufám si říci nejlepší metodika boje s varroázou, kdy po 21 dnech vím, že ve včelstvu nemám 100% plod a použitý prostředek (a to už pak není podstatné až tak jaký) bude fungovat na své maximum. Izolace matek se ve světě provádí v několika obdobích, různými způsoby a v různých obměnách. Mezi základní izolace matek patří:
- izolace matky podzimní (u nás nic nového a Ing. Veselým již 30 let psáno o vyjmutí posledního plodu nebo izolaci matek)
- izolace matek letní. Hlavně Itálie a Francie a dnes už i Bělorusko apod… Zde je to v kombiaci i se snůškovou kapacitou a v souhře s výměnou matek atpod… Více Vám napíši příště, neboť práve v Bělorusku, kde jsem byl dva dny na semináři se na toto téma mluvilo hodně a já pak s dotyčným přednášejícím strávil přes hodinu dialogu …
- izolace matek zimní … lze de fakto mluvit o kombinaci s podzimním. A ta se musí umět, musí na to být nejen izolátor, ale i úl (mezidno …) a osobně zde vidím trošku více práce než užitku a více riskování a hlídání zejména u vícenástavkových včelstev s posunujícím se chomáčem apod…

Obr. 10 Kdo si myslí, že ve všech včelstvech nemá plod, ať je všechny prohlédne
Obr. 10 Kdo si myslí, že ve všech včelstvech nemá plod, ať je všechny prohlédne
Obr. 9 Virózou postihnutá včela
Obr. 9 Virózou postihnutá včela

Při vyjímání matek z izolátorů jsem samozřejmě hleděl na podložky, neboť první fumigaci jsem u těchto včelstev provedl před odletem do Ruska a Běloruska. Nu de fakto všechny podložky byly normální až na tuto obr. 8.  A co je na ní divného? Jednak je malé kolečko měli, jednak tam bylo cca 800 roztočů a jednak zbytky z kukel apod.. A tak jsem ihned včelstvo rozebral a hledal až jsem jednu našel – našel jednu včelu postiženou již virrózou obr. 9. A to ještě dodávám, že toto včelstvo bylo v normální řadě a že bylo OŠETŘENO V ROCE 2017 GABONEM  stejně jako vedlejší včelstva, která jsou úplně v poho.  A proč to tak je? Povíme si na kurzu o tzv. zátěži z minulého roku a populační křivce a foretických roztočích a ….

Obr. 12 Kde je plod, je 100 procentně NEVYLÉČNÁ varroaóza
Obr. 12 Kde je plod, je 100 procentně NEVYLÉČNÁ varroaóza
Obr. 11 I bílé matky kladou
Obr. 11 I bílé matky kladou

Na zahradě mám tuším kolem 130 včelstev, takže zbylo ještě dostatek kontrolních, kde jsem pečlivě sledoval podložku a kde jsem trošku předpokládál plodování, tak jsem ihned prohlédl. A kdo si myslíte, že jsou všechna včelstva bez plodu, tak se mýlí (obr. 10) a kdo si přečte články z ledna a února roku 2017, tak mu docvakne, že zkrátka „vždycky“ nějaké (nějaká) včelstva kladou a že povídačky o mladých a starých matkách jsou krásné leč ne vždy platí (obr. 11).  A kdo má ještě k tomu docvaknutí „Filipa“ , tak ví, že vezme vidličku a že v tom posledním plodu vždy nějakého roztoče  najde jak vidíte na obr. 12, kdy jsem si dnes tu práci dal a hledal až našel.

Obr. 13 A zde je výsledek krabice jiz prázdných izolatorů
Obr. 13 A zde je výsledek krabice jiz prázdných izolatorů

Takže buď budeme důvěřovat zvyklostem, nařížením, organizacím, obecným veterinárním nařízením z velké dálky stvořeným, svazům, médiím a valit chemii po celý rok a nebo se hluboce zamyslíme nad KOUZLEM ZOOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ JAKO JE IZOLACE MATEK, PŘELÉTÁKY, SPRÁVNÁ tzv. časovaná TVORBA ODDĚLKŮ, PŘEMETÁNÍ NA MEZISTĚNY, GENETICKÝ VÝBĚR  …. a budeme moci ošetřovat méně, lépe, snadněji a účiněji … Výsledkem pak je nejen tato krabice použitých izolátorů obr. 13 a tím pádem přes 90% procentně ošetřená včelstva, ale hlavně i zcela jiná rezidua v medu a varroáza pod kontrolou a tím pádem i virové nemoci „pod kontrolou“ a tím pádem zdravá včelstva a tím pádem Více medu z Vašeho medometu …
Hold nemáme tu ruské zimy ( obecně od října do března) , v nichž je známo, že teď tam prostě plod nemají … já jich rozebral jen deset vedle sebe a nemají… ale o tom také v příštím psaní z cest.