Od posledního článku uplynul měsíc jako voda a já se po podzimním shonu dostal k psaní až dnes. Pár – ale jen opravdu pár z vás – po přečtení zkonstatuje, že píši již pozdě, neboť už není možné vykonat to o čem píši. Ano – máte pravdu. Ale jste to z 88% procent vy, jež jste se zúčastnili listopadového kurzu – POCHOPILI JSTE PODSTATU TLUMENÍ VARROÁZY a potvrdíte níže popsané a nutnost změny v přístupu k podzimnímu léčení.  ...

Obr. 1a
Obr. 1a
Obr. 0
Obr. 1

Ono spíše není až tak zapotřebí měnit přístup, ale raději se dobře a pořádně začíst do tolik pomlouvané protivaroázní metodiky, kde je jasně psáno, že při druhém a třetím ošetření nesmí být ve včelstvech přítomen plod. Toho lze dosáhnout v zásadě dvěma 100% způsoby:

  1. klíckováním matek
  2. odstraněním posledního plodu před oním druhým ošetřením

Ostatní způsoby nejsou 100% a tudíž je ponechám bokem (genetika, mráz, zima, ventilace úlu ...). Jak provádět tzv. klíckování matek bylo NOSNÝM TÉMATEM  zářijového kurzu a článku Co právě dělám 2.10. 2018. Vypouštění matek pak bylo prakticky provedeno na listopadovém kurzu s komentářem co udělat, když jsem se do klíckování matek na rozdíl od ostatních účastníků neodhodlal …

Obr. 2
Obr. 2

A tím bych dnešní Co právě dělám začal. Co jsem udělal před druhým ošetřením ve včelstvech, kde jsem matku nenašel ? Tj. při vypouštění matek ze všech ostatních. Nu zděsil jsem se! Na obr. 1 ze dne 8.11. 2018 je jasně vidět jak by vypadala ostatní včelstva, kdyby nebyla zaklíckována. Ale to prý „neplatí“ ve vyšších polohách jak vidíte na obr. 1a ze dne 20.11. 2018 a nadmořské výšky 550 m.n.m. . Na kurzech jsem se ale setkal s včelaři, kteří opravdu na svých stanovištích prohlédli např. 20 včelstev a plod tam 10. listopadu neměli žádný. Osobně na to tady na jižní moravě nemohu spoléhat VŮŮŮBEC. Po onom zděšení následovalo vždy uchopení vidličky a odstranění posledního plodu vidliškou. Takový mladý plod jako na obr. 2 odstranit nebyl až tak veliký psychický problém. Horší to bylo s odstraňováním staršího plodu jak vidíte na obr. 3. Tam jsem si pořádně uvědomil jak efektivní je klíckování, jakému zbytečnému opotřebení zimních včel jsem zabránil dopředu a byl jsem šťastný. Odstranění posledního plodu neznamená pouze odvíčkování !! Je třeba plod opravdu vyjmout a plást pak musí vypadat takto obr. 4. Ti hnědí boučci bydlí totiž většinou dole – na zadečku 5 !!! A kolik tedy z oněch nezaklíckovaných matek kladlo? Z oněch 13 nenalezených a tedy nezaklíckovaných matek kladlo 11 !!! A tohle mi pro to, abych i příští rok klíckoval stačí. Ještě připomínám, že fumigace amitrázem za přítomnosti plodu prováděná byť po 4 či 8 dnech má účinnost JEN max. okolo 60% jak vyplývá z pokusů v polských Pulawách !!!

Dále bych se dovolil zmínit o „sbírání“ prázných nízkých nástavků, jež byly koncem srpna přesunuty pod plodiště a během září byly „vypapány“. Tyto nástavky jsem cca z 50% posbíral právě při vypouštění matek z klícek obr. 6. Zkrátka jsem je odebíral tam, kde v nich již neseděly včely a nakládal to VW Transporter obr. 7. Je to ideální čas – žádná zlodějna – byť v těchto nástavcích jsou zbytečky zásob a výhoda toho, že toto dílo nebude podruhé a potřetí ošetřeno jako dílo plodištní.

Obr. 4
Obr. 4
Obr. 3
Obr. 3

Začnou matky po vypuštění klást ? Ano – některé ano. Ale jejich procento nevím. Kolegové, jež klíckování matek provozují déle hovoří o 10 až 30 % podle roku – počasí – pylu – stáří matek apod. Na toto pozorování jsem letos neměl čas.  Každopádně se snažím třetí ošetření provést do 8 dnů od vypuštění matek z klícek. Toto ošetření je vcelku pohodové - rychlé, takže ho měl na starosti malý Pavel. Patří mu za sobotní a nedělní aerosoly veřejný dík!!!

Schválně píši v celém tomto článku slovo ošetření, neboť se podle gusta včelaře a aktuálního počasí může jednat  o fumigaci, aerosol, polyv kyselinou šťavelovou či sublimaci kyseliny šťavelové či nevím co. Ale to je opět na dlouhé téma, jež jsme probírali na kurzu. Také jsou ve světě dost zajímavé referáty o tom, jak a kolik % roztočů se stává sterilní, když matka 4, 5, 6 a více týdnů neklade !!! I to možná bude zajímavá cesta „bez“ tvrdé chemie.

A když už se trošku u vypouštění matek ochladilo, tak jsem u něj prováděl zároveň i tzv. zimní komorování na sedící zimní chomáč. Pravidla znáte ze zářijového kurzu. Na obr. 8 vidíme včelstvo ještě se zaklíckovanou matkou více méně sedící na 5 uličkách s jedním de fakto neobsednutým plástem. Proto vyjmu komorovací přepážku obr. 9, poodsunu si bokem onen poslední neobsednutý plást – samozřejmě si na chvíli zvětším mezirámkovou uličku se zaklíckovanou matkou, kterou vyjmu a položím na horní loučky. Poté plásty opět stlačím k sobě,  vložím komorovací přepážku a za ni neobsednuté plásty a to klidně i dál od přepážky obr. 10. Tyto plásty by včely stejně během zimního života nepotřebovaly… !!! Mimo jiné. Jaká si myslíte, že je do dneška tj. 30.11. 2018  spotřeba zásob od Výstavy vynálezců a zlepšovatelů tj. 19.10. 2018 tj. za 41 dní ??? Odpověď je jednoduchá a mám ji hned z několika digitálních GSM vah obr. 11, které NOVĚ od Olomoucké výstavy prodávám za skvělou cenu (řekl bych nejlepší v Česku) včetně dobíječky i akumulátoru – www.vcelarstvisedlacek.cz kód zboží 6427. Denně mám tak na mobilu celkový úbytek od datumu vynulování a to např. včetně teploty v 6 hodin a v 13 hodin na tom daném stanovišti. Dá se nastavit denní posílání nebo posílání na vyžádání apod. Funkcí je mnoho a k váze dodáváme perfektní návod. K dnešnímu dni činí úbytek 1,36 kg což je 1,02 kg / měsíc. Svoji roli samozřejmě hraje právě ono neplodování, ale obecně je v zimních měsících spotřeba 1 až 1,5 kg. Nakonec tj. okamžitě samozřejmě vypustím matku. Za pěkného počasí je dobré si ji nenechat uletět !

Obr. 6
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 5

A jaké mám u tohoto podzimního trojboje ztráty matek ? Toť otázka jež napadne asi všechny bojící se a opoziční včelaře. Cca 1 až 4 %. Toto procento je složeno z matek:

    1. které ztratím už při hledání (každý praktikant ztratil po jedné, já tři – celkem ztráta 8 matek na 760 zazimovávaných). Když matku nenajdu (praktikant nenajde) – to bylo cca 0 až 8 matek na stanovišti, tak není na těch úlech značka, že je matka v klícce a tudíž po cca 5 - 8 dnech hledání opakuji. A to už okamžitě díky matečníkům poznám obr. 12, že matky není. Nebo matka je a většinou ji najdu. Ze všech zazimovávaných včelstev jsem nenašel a nezaklíckoval asi 13 matek.   Ztracené matky při klíckování jsem zcela pohodlně za teplého října doplnil přes vyjídací klícku. Vždy je ale potřeba VŠECHNY naražené matečníky zničit obr. 13 !!! POZOR – přidané matky na podzim se rozjedou jako čertík !PROTO jsem ty poslední přidal tak, že jsem ve dvoucestné vyjídací klícce vyloupl jen plast pro vstup a výstup včel dělnic,  ale východ pro matku jsem nechal zaslepený plastem, aby matka ven do úlu nemohla. Velmi se mi to osvědčilo.  Kde jsem tyto matky pro doplnění tak pozdě bral? Ze slabých oddělků, které jsem schválně nerušil a nespojoval, neboť jsem věděl po loňských zkušenostech, že je krásně zužitkuji.
Obr. 8
Obr. 8
Obr. 7
Obr. 7
  1. které uhynou v klícce během doby zaklíckování. Tady samozřejmě ještě nelze po dvou letech mluvit o statistice, ale spíše o prvotních úsudcích. Takže samozřejmě s délkou klíckování 30, 40, 50 dnů roste % úhynu matek v klíckách. Řekl bych, že činí tak 2% na měsíc. Já našel uhynulých matek v klíckách tuším 7. Napřed jsem hledal příčinu v typu klícky, ale pak mne to trklo! Hynou hlavně ty s opalitkama od táámhle toho nejmenovaného chovatele, se kterými nejsem od již od léta spokojen. Hynou ty nouzové (dva kolegové co klíckovali hlásili totéž). Hynou ty matky co mám napsané na výměnu a nestihl jsem letos apod… Tyto včelstva bez matek jsem dosti často již spojoval s celými oddělky nebo si je vezl domů a naopak s nimi oddělky posílil.
  2. které uhynou díky tomu, že se po ochlazení ocitnou v klícce mimo chomáč. A to je dlouhé povídání o tom, že včely bez plodu se najednou chovají – posunují - usazují jinak – přirozeněji než jsme zvyklí, a že matku klidně nechají umrznout a sezení udělají jinde atd. Tady je ale prevencí včasné vypouštění do Martina a ne jako já až do 21.11. 2018 obr. 14. za sněhu a při – 5 C !  Díky pozdějšímu vypouštění z malých klícek jsem přišel o 3 matky. Beru to jako oběť výzkumu. Tyto včelstva bez mate jsem spojoval s celými oddělky.
Obr. 10
Obr. 10
Obr. 9
Obr. 9

A to jste klíckoval úúúplně všechny matky ? Ne. Neklíckoval jsem matky ve včelstvech, která jsem v létě přemetal na mezistěny s totálním odběrem plodových plástů. A těch bylo kolem 130 = 4 stanoviště. Tam jsem ale bedlivě sledoval spady po ošetřování a je to velmi zajímavé. Budu dál pozorovat a v září si povíme výsledky.

A teď bych shrnul ono podzimní klíckování. Tedy jeho význam pro mne a z mého hlediska. Přínos vidím trojí:

  1. díky 100% bezplodému období mohu na oněch 96 – 98 % doléčit svá včelstva od varroázy. A nemusím tedy natírat, pozorovat zimní měl – tu jen svorně odevzdám. A nemusím ani v dubnu začít kyselinkovat a nemusím ani v červnu blbnout …  Ale už musím v červenci provádět SFOM, neboť všichni kolem mne neklíckují a ulétlé roje nikdo neošetřuje a také musím být připraven konat pomocí kyseliny mravenčí či šťavelové…  Na dlouhodobé nosiče – pásky – po letošních zkušenostech mohu v příštím roce zapomenout. A jsem tomu rád.  Každopádně u včelstev doléčených na přelomu podzimu a zimy mám na některých stanovištích a v některých letech spady při letním monitoringu téměř nulové a musím provádět opět jen ono podzimní klíckování s doléčením. A to je můj cíl jehož je možné dosáhnout, když zaklíckujeme všichni.
  2. obrovské snížení opotřebení zimní generace. Ta nemusí krmit podzimní méněcenný (de fakto zbytečný) plod a šetří si svá tuková tělíska na období předjarního plodování. POZOR – včela v zimě pyl nejí – nemůže jít (pokálela by se už koncem ledna) byť ho má v hnízdě. Zimní a předjarní plodování se bílkovinně odehrává z tukového tělíska a když se vyčerpá, tak plodování ustane a včelstva s dalším plodováním ČEKAJÍ NA PRVNÍ ČERSTVÝ PYL !! Toto mi už v mládí říkal dědeček a já mu nevěřil. A s tím souvisí i principy podněcování – ale o tom na únorovém kurzu. Tento efekt je hojně popisován u celozimního klíckování ve velkých tzv. rámkových izolátorech např. Chmary kód zboží na na našem webu 6305. Při jeho použití jsou matky přesněji řečeno včely „odpočaté s nevyčerpaným tukovým tělískem“ a jejich předjarní rozvoj je lepší a nakonec efektivnější, neboť na podzim a zimě plodovat nemohly, neboť matky byla v oné velké klícce.  S  tímto celozimním klíckováním nemám osobní zkušenosti. Je to přece jen náročnější metodika v níž jsou nutné kontroly během zimy a ty bych u svého zimního programu a studia dvou škol nedal.
  3. úspora a „snesení“ zásob lépe a více do chomáče – do uliček v nichž budou zimovat. Protože včelám plod i za pěkného pylového počasí jen ubývá (opakuji že matka je v klícce) a prázdného místa v prostoru sezení přibývá je dobré jej zaplnit zásobami. A to včelky s chutí činí a „snášejí“ zásoby z okolních – více vzdálených plástů do větší blízkosti budoucího zimního sezení. Zejména u včelstev zazimovaných v jednom prostoru je to velmi efektivní a příznivý faktor zdárného vyzimování bez pomoci. Právě u nich mladé matky mnohdy kladou až do hluboké zimy či nepřetržitě a nedostatek zásob na sebe mnohdy nenechá čekat dlouho byť na vzdálených plástech může být rezervních zásob dostatek.
Obr. 12
Obr. 12
Obr. 11
Obr. 11

Z těchto tří výše uvedených pozitiv budu klíckovat i příští rok. A neboť velká část včelstev střední Evropy měla při podzimních ošetřeních plod – nevidím výhled nákazové situace pro rok 2019 růžově. Nic není ztraceno, když se opřeme do opravdového červnového a červencového monitoringu a nebudeme spoléhat na Gabony a podzimní léčení varroázy, které už pak může být spíš jen sběrem více roztočů než v daném úle sídlí včel. V sobotu jsem přednášel v Drážďanech a zprávy o úhynech na varroázu po celém Německu jsou denním chlebem již tento podzim…

Závěrem vám přeji kupy sněhu, Ladovu zimu a příjemné odpočinkové prožití svátků vánočních a mám prosbu: Pište mi – pište více. Každé vaše delší psaní je pro mne inspirací a začátkem dalšího článku pro tento vzdělávací web.

Se zejména začínajícími včelaři se těším v lednu na kurzu. S těmi ostatními o něco později … předpokládám koncem února na kurzu: Zimní a předjarní ošetřování včelstev v optimalizovaném včelaření a kombinovaných metodikách.

Váš Miroslav Sedláček