xxJak jsem avizoval v minulých posledních dovětcích k článku o praxi na naší firmě – začínám zazimovávat. To, že se píše konec června je sice pravda, ale druhou pravdou je, že slunečnice na prvním stanovišti již dokvete do týdne a na tom druhém do dvou. Také je pravdou, že lípa malolistá v lese tímto časem kolem 30. června v normálních rocích začíná kvést a ona je již deset dní odvetlá !!!  Tedy příroda se nachází v čase okolo 10. až 20. července a to je u mne běžný čas pro započetí zazimovávání.

Obr. 2
Obr. 2
Obr. 1
Obr. 1

Klasičtí včelaři asi budou čekat až jim včely snědí všechny zbytky doneseného medu a nebo ho vytočí a budou čekat na snůšku v niž já nevěřím … A tedy jejich včely budou mít sociální hlad – budou klást minimálně a o zimní generaci není ani řeči. Pak se v srpnu vzpamatují – bleskově dokrmí – ale zimní generaci už jejich včelstva budou budovat ztěžka, když byly vyhladovělé. Podotýkám že 5 kg zásob v úle NENÍ NIC !!!

Když nějaká snůška přijde – může – tak to asi bude melecitóza či klasická medovice. Na tu jeden dobrý „lék“ : malý zakrmený úl do něhož není kam nosit. Samozřejmě lze odkočovat, ale s čím a kam ?

Obr. 4
Obr. 4
Obr. 3
Obr. 3

Můj osobní závěr tedy je, že zazimovávám. Ono taky – mi to bude trvat 4 týdny !!! Začínám u těch včelstev, co z nich dělám ještě touto dobou oddělky. Matečníků nebo kladoucích matek je dost a když do zimy nebudou silné dle mých představ, tak je spojím a matku z plemenáče použiji pro včelstva jež budu přemetat na mezistěny. Je totiž už krásně rozkladená !!! Ale po loňsku vím, že krásné, klidné a pomalé tříměsíční ošetřování (= dokrmování spojené s rozšiřováním pouze mezistěnami) oddělečků utvořených z 1 plodového Sedláčkova plástu a kupky včel (řekl bych dva šufánky – počesky naběračky) jsou tak nádherné a na jaře jste je mnozí z vás viděli a několik je má i doma s obrovskou spokojeností … neboli jsou to na jaře ve snůšce téměř plnohodnotná včelstva. Ve včelstvech, ze kterých dělám  oddělky ponechávám teď už DVA plodové plásty – všechny plodištní včely s maximálně jednoletou matkou a doplňuji cca 3 až 4 mezistěnami - obr. 1 a nasazuji krmítko s roztokem cukru. Tak cca 2 litry slabého roztoku a po týdnu zase …  Z podaného roztoku cukru staví lépe a rychleji než z invertu. Invertem začnu dokrmovat až se třebas ochladí a nebo přemetaná včelstva (zde kvůli loupeživosti apod.).

Obr. 6
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 5

Každopádně všechna svá včelstva standardně zimuji v 1 vysokém nástavku obr. 2. Zde vidíte např. stanoviště 42 x 27,5 cm. U rámkové míry 39 x 24 cm doporučuji zimovat oněch 14 až 16 plástů nad sebou. Jak jste viděli na jaře na kurzech...

Pokud je ve včelstvu z něhož dělám oddělek matka dvouletá – TAK JI PROSTĚ ZAMÁČKNU A VČELSTVO RUŠÍM.... tedy rozházím celé komplet do oddělků … med domů, pět rámků plodu do pěti oddělků – tedy dávám stále 1 rámek plodový jak na obr. 3 a včely ze dvou třech medníků také do oddělků. Ale těch tam jde teď de fakto v červenci třebas půl kila obr. 4. Do těchto oddělků dávám jak tzv. vybíhající matečníky obr. 5, tak i matky jakkoliv staré … tedy klidně i ty tři dny kladoucí z oplodňáčků... Při tvorbě oddělků tedy ometám (praktikant ometá) medníky a já je tvořím do plastových plemenáčů a dosypávám včely.

Obr. 8
Obr. 8
Obr. 7
Obr. 7

Dál budu zazimovávat včelstva, z kterých nedělám oddělky a není u nich snůška a jsou mezi poli kukuřice a obilí.

A po nich budu zazimovávat cca. od  10. července – tedy napřed i vytáčet nádherná včelstva co byla na lipové snůšce. A ta přes nedostatek vody dala pohádkově po deseti letech opravdu hodně. Na obr. 6 vidíte krásné včelstva s 4 langstrothy 159 mm plnými medu. Na nich byl ještě pátý nástavek s mezistěnami … ten jsem pro fotografování sundal, neboť v něm bylo v průměru tak na třech plástech. ANO … dokud včely v optimalizovaných plodiscích mají kam ukládat, tak ukládají a nahoře mezistěny nestaví !!! Až se do nich namáčknou a snůška a nedostatek místa je donutí. Z toho plyne spousta dalšího poznání, které budeme probírat v září na kurzech. Nástavky krom prvního – TEN A NEBO JEHO ČÁST SLOUŽÍ JAKO PŘEKLADIŠTĚ obr. 7. Další nástavky jsou zanášeny již rovnoměrně jak vidíte na obr. 8, kde je foto až nejhornějšího třetího dvacetčtverkového medníku téhož úlu co je na obr. 7.  A upozorňuji ZNOVU, že dole v tom plodišti je jen v produkčním období maximálně 5 plástů Sedláčkovi míry 39 x 34,7 cm.  Nu mě to stačí …  Na váze dali za měsíc 45 kg.  Mám v mednících NULA plodu, a kdykoliv si je mohu vytočit pomocí výkluzů. JEN LETOS BUDU ZKOUŠET DÁVAT NA ZIMU POD OPTIMALIZOVANÉ PLODIŠTĚ nízký nástavek, aby se mi tak včely lépe vešly a lépe fungovaly výkluzy. Tj. teď  položím onen nízký nástavek na PONECHANOU mřížku či ji oddělám … , na něj dám výkluz, který bude lépe fungovat, když má pod sebou nástavek souší a na něj vrátím NÁSTAVKY S MEDEM. Po odebrání nástavků s medem dám nízký nástavek dolů pod optimalizované plodiště (nějak nechci aby v něm matka kladla mohla se v něm tzv. Bloknout) … zda hned či později – nevím a budu pokrmovat. … Zde vidíte, že v metodice optimalizovaného plodiště jsou určitě možná i další vylepšení a je to metodika živá !!!  Já do ní přinesl mnohé např. ono zimní optimalizování na obsedající plásty, apod...

Obr. 10
Obr. 10
Obr. 9
Obr. 9

Ale co vás nejvíce zajímá je : CO V TOM OPTIMALIZOVANÉM PLODIŠTI UDĚLÁM PŘI POSLEDNÍM MEDOBRANÍ ??

Trošku vás zklamu. Já osobně de fakto nic krom přidání dvou světle hnědých či zásobních souší, abych zimoval včelstva nikoliv na 5 plástech Sedláčkovi míry (to je málo), ale na optimálně 7 až 8 plástech … můžete na devíti.

Doplnit plodiště mezistěnami jde také, ale po JEDNÉ A PO VYSTAVĚNÍ DÁT DO STŘEDU PLODOVÉHO HNÍZDA A LEHCE KRMIT, ABY BYLA ZAKLADENA A NA její místo další atd... Viz. Tak jak to dělám u oddělků na obr. 10. Blokově přidat oněch 3 až 6 mezistěn je k ničemu. Někdy je i vystaví, někdy je i zanesou, ale matky do nich jdou klást zřídka (jejich tmavých PĚT PLÁSTŮ JIM STAČÍ), během podzimu a zimy se z nich (vystavěných mezistěn) ztratí zásoby a jsou na nic. Provést zebrování …. teké k ničemu … už jsme zkoušeli.

Obr. 12
Obr.12
Obr. 11
Obr. 11

Více mezistěn se dá přidat k maximálně 2 až 3 plodovým plástům. Ty matce totiž rozhodně nepostačí a vyjede do mezistěn … viz. Obr. 1.
Proto pan Vogel a Nitzky v Rakousku svá včelstva před krmením (tj. po slunečnici) půlí – a doplní je mezistěnami....
Takovým kompromisem může být odebrání dvou tří nejškaredších plodových plástů s málo plodem a místo nich pak vložit více mezistěn naráz. Zároveň u toho provést onu 7-8 denní izolaci matky a využít k léčení varroázy,  apod...

Nu a pak budu točit i včelstva na Vysočině … ty teď papají svazenku obr. 11 a „čekají“ na medovici co doufám, že nebude... Raději je proto nechávám čekat s oním svazenko-lipovým medem v plné síle obr. 12. Na stanovištích, kde žádná snůška už není déle – je pak určitě při posledním medobraní lepší použít onen pojistný nízký nástavek, který bude vhod. Na obr. 13 vidíte pod výkluzem nástavek 39 x 24 (ty ještě z nouze používám jako medníkové nástavky na plodiště 39 x 34,7 cm. Jsou výborné – velké, ale těžké … a proto je pomalililinku doplňuji a pak nahradím 39x17 nástavky. Zatím mám 39x17 nástavků ještě málo vystavěných a téměř žádný ve skladu.  Nad výkluzem pak vidíte krásně plné medníkové nástavky a nejhornější nízký „nástavek“ je krmítko. TAM med není...

Obr. 14
Obr. 14
Obr. 13
Obr. 13

Každopádně i zde nechci mít v něm plod … to bych ho nedokázal obratem dne odebrat a zabránit jim tak přínosu melecitózy do malého plodiště.


Včelstva  UPOZORŇUJI JEŠTĚ JEDNOU, ŽE v červenci a srpnu NEKRMÍM NÝBRŽ JE PODNĚCUJI NA KLADENÍ A TVORBU ZIMNÍ GENERACE. Tj. Cca po 7 - 10 dnech. Mám je na malém prostoru, atd... 

Plemenáčům  =  všem oddělkům - nasadí Pavel – zvaný Haribo jak dojede na další turnus krmítka a ty budeme dokrmovat invertem a dodávat mezistěnu za mezistěnou. Na onom obr. 10 vidíte, že mezistěna se vkládá vždy jako poslední. Po vytažení či vystavění putuje před zásobní plást a na její místo dodám další mezistěnu a jak je vystavěna, tak znovu a znovu až se dostanu v plemenáčí na oněch 6 plástů 39 x 34,7 Sedláčkovi míry či na více jiné rámkové míry a dle úlu apod...

Obr. 15
Obr. 15

Dále jste se ptali v SMSkách a emailech na přesypávání na mezistěny celých včelstev. Ano teď až do půle července je oficiální dobrý termín. Zkrátka :

  1. dám si matku do průchozí klícky … např. Na webu kód 4123, 6305, 6337, 6402 … a nasadím výkluzy
  2. za dva dny jedu sebrat nástavky s medem. Někdy do nich hůře scházejí, takže doplňuji při posledním stahování medníků ofukovačem
  3. za další 2 až 3 dny (maximálně od zaklíckování do 7 dnů – kurzisté si vzpomenou proč) dojedu s mezistěnami a přesypu včelstvo na mezistěny a to na cca 5 až 8 plástů. Osobně na víc nezimuji, ale klidně kdo chce víc – ať dá víc...  Plodové plásty – v mém případě 5 až 8 plástů dle rámkové míry – putuje do vařáku....
  4. starou matku zamáčknu a do vyjídací klícky obr. 14, kterou zavěsím na horní loučku obr. 15 dám mladou MINIMÁLNĚ 4 TÝDNY KLADOUCÍ. Proč ? Opět kurzisté vědí z kurzu o matkách.... Ale kdo nevěří ať zkusí sypat na mladé dva dny kladoucí matky z oplodňáčků … Nebude to no a z 20 % budou problémy atd... Ale to je na dlouhé povídání. Lze přemetat a ponechat matku současnou, ale nedoporučuji již dvouleté. Ty to dost často nedají ...
  5. Zakrmím cca 7 kg invertu. Větší dávka z důvodu stavby mezistěn atd...  Lze i cukerným roztokem. Ale pak pozor na zlodějnu.
  6. Po 7 až 10 dnech znovu 5 kg invertu a pak už jen po 3 – 5 kg podle potřeby …
  7. Pamatujme na pár zásad … jako, že nelze přemetat jedno včelstvo v řadě mezi ostatními. Včely se z něj „ztratí“ vedle, že je zapotřebí udržovat matce místo ke kladení, zejména u optimalizovaného plodiště a tím pádem já osobně dokrmují po 20. září !!! Tedy podněcuji do 20. září řečeno jinak.

Celá metodika přemetání je na dvouhodinovou přednášku. Má to mnoho úskalí a mnoho dalších možností jako je do 8 dnů provést skoro 100 % léčbu varroázy.

A u varroázy jen připomínám opět, že ji v úlech máme asi všichni, že kyseliny NENÍ DOBRÉ APLIKOVAT KDYŽ SE VČELY KRMÍ !!! Je dobré ze dva tři dny počkat a pak až jim okyselit žaludky, atd...