Po mrazech třeskutých se od 3. března 2018 začalo oteplovat. Na včelstva mělo oteplení úžasný vliv, neboť přišlo později (slunce bylo „výš“) a zároveň bylo hodně slunných dnů a ve včelstvech z cca 50% plod byl i v třeskutých mrazech – tedy po nich dobíhal, což jsme na březnových kurzech viděli na vlastní oči.

Obr. 2 Výchozí stav včelstva, které z zimě sedělo na 6 uličkách tj. 7 plástech r.m. 42 x 27,5 cm.
Obr. 2 - Výchozí stav včelstva, které z zimě sedělo na 6 uličkách tj. 7 plástech r.m. 42 x 27,5 cm.
Obr. 1 Takováto tři i čtyři kolečka plodu je již dobré zoptimalizovat mezi komorovací přepážky.
Obr. 1 - Takováto tři i čtyři kolečka plodu je již dobré zoptimalizovat mezi komorovací přepážky

Proto nástup do „rozsáhlejšího“ plodování je opravdu raketový a od 13. března jsem z uteplovací prohlídky přešel v provádění prohlídky: Optimalizace na plod.

Obr. 4 Na zakomorovaný prostor s největší hustotou včel tj. nad plod pokládám – namačkám – ideálně ještě teplé kvasnicové těsto.
Obr. 4 - Na zakomorovaný prostor s největší hustotou včel tj. nad plod pokládám – namačkám – ideálně ještě teplé kvasnicové těsto.
Obr. 3 Stav po optimalizování na plod s ponecháním 1 rezervního plástu zásobního v zakomorovaném prostoru.
Obr. 3 - Stav po optimalizování na plod s ponecháním 1 rezervního plástu zásobního v zakomorovaném prostoru.

Proč? Neboť jsem ve včelstvech začal nacházet plod na oněch 3 či už 4 plástech. Samozřejmě kolečka či větší kola Obr. 1. A jak jsem vysvětloval na kurzech, jde mi o optimalizování plodového hnízda na ekonomicky lépe využitelnou plochu. Tedy já nechci, aby včely vytápěly na 4 po čase pěti, šesti či za dva týdny na 8 plástech kolečka či větší kola plodu s mnoha mezerami pro „topičky“ a okrajemi (hranicemi plodu) dlouhými několik decimetrů či metrů. Já chci, aby vytápěly pěkné celoplodé dva, tři celé plásty o velké hustotě plodu s minimální mezerovitostí a krátkými hranicemi a ziskem líhnoucích se déle žijících dělnic – píši o r.m. Sedláček 39 x 34,7 cm či Dadantu či Langstrothu 28,5 cm. S tím, že plochu =  počet plástů budu samozřejmě zvyšovat dle kladení matky, jak jsem podrobně popisoval na kurzech.

Obr. 6 Toto 2,5 cm plastové víko nestačí.
Obr. 6 Toto 2,5 cm plastové víko nestačí.
Obr. 5 Na úlech zejména v předjaří a jaře používám fólie.
Obr. 5 Na úlech zejména v předjaří a jaře používám fólie.

Prakticky vidíte na následujících obrázcích č. 2 až 6 jak ve včelstvech provádím jarní optimalizování na plod.
Na obr. č. 2 vidíte výchozí stav – používám německé značení (F = Futter = zásoby, B = Brut = plod).
Na obr. č. 3 vidíte nové uspořádání pro rámkovou míru 42 x 27,5 cm. U r.m. Sedláček bych rezervní zásobní plást mezi přepážkami nenechával a ponechal v březnu jen 3 plásty poplodované s dostatkem zásob.
Na obr. č. 4 vidíte, že podněcování je u mne běžnou součástí prohlídky. V současné době používám kvasnicové těsto, ale můžete použít i své medocukrovo-pylové těsto apod. (to jsem si kdysi také dělával).
Na obr. č. 5 pak visíte, že používám igelity místo fólií. Ony totiž „čouhají“ ven a tudíž i včelstvo shora utěsňují. Slouží také ke srážení vody …
Na obr. č. 6 pak vidíte shora pohled na úl s plastovou střechou, kterou ještě doplňuji plechovou střechou s dalšími 3 cm polystyrenu jak vidíte na obr. č. 7.

Obr. 8 Nádherný obrázek použitých střech na plemenáče, kdy 6 cm zateplení v kontaktu s plodovým hnízdem udělá své.
Obr. 8 - Nádherný obrázek použitých střech na plemenáče, kdy 6 cm zateplení v kontaktu s plodovým hnízdem udělá své.
Obr. 7 Proto na úlech umístěných venku používám během zimy a hlavně jara dodatečné plechové střechy s dalšími 3 cm polystyrenu = dva úly vpravo. Perfektně také chrání proti naklovávání ptáky.
Obr. 7 - Proto na úlech umístěných venku používám během zimy a hlavně jara dodatečné plechové střechy s dalšími 3 cm polystyrenu = dva úly vpravo. Perfektně také chrání proti naklovávání ptáky.

Dále mám další poznatek mnohým déle včelařícím včelařům zcela jasný. Předjaří de fakto nebylo … a vypadá to na pěkně zkrácené jaro – tedy hektické, v kterém jakékoliv poučky o pracech podle kvetení významných rostlin půjdou vniveč, neboť to bude možná vše naráz. Neboli příroda to dožene, ale včely už zas tak moc né. A aby ten rozdíl byl co nejmenší – je dobré v letošním roce podněcování a to tak že hodně.

Ale zpět ještě k onomu jarnímu optimalizování na plod. Zpočátku (tedy když s touto metodou začínáte) je dobré jej provádět za dobrého letového počasí (byť já už jej provádím i doslova za mrazu) a pokud jej nestihnu v tom správném čase oněch 3-4 rámků plodových (opět mluvím o velkých plástech Dadant, Sedláček, Jumbo) – nic zas tak hrozného se neděje !!!  Zaoptimalizuji již PAK pouze na rámky plodové bez rezervního zásobního plástu jak běžně dělám. ZDE je zapotřebí u tenkostěnných úlů použít dvě zataplovací komorovací přepážky. Na těchto pouze rámcích plodových, ale MUSÍ BÝT DOSTATEK věnců zásob a pro jistotu je vždy doplňuji položením kvasnicového těsta, feed bee či apifondy. Počet těchto plástů ale může v období března, dubna být maximálně 50 až 70% z předpokládaného maximálního počtu (viz. Prezentace na kurzu). Když těchto plástů zcela lehce poplodovaných  je ale více, tak pak hold ten jeden dva plásty navíc vyhodím – ty nejméně poplodované = vajíčkové. Ano – vyhodím. Zde je to dosti náročné na pochopení a budeme si podrobně povídat na dubnovém kurzu proč tomu tak je …. Připomínám, že na všech kurzech probíráme postupně metodiku optimalizovaného plodiště, neboť v ní vidím „královskou“ metodiku. Toto „vyjmutí“ plodového plástu zažijeme ještě ve dvou případech během jara a časného léta….

Obr. 10 Dna svých včelstev mám již zcela všechna vybavena stavební uzávěrou.
Obr. 10 - Dna svých včelstev mám již zcela všechna vybavena stavební uzávěrou.
Obr. 9 Těsto pak berou i za mrazů. Jsou vykálené, takže to asi ničemu nevadí. Nebo ano ?
Obr. 9 - Těsto pak berou i za mrazů. Jsou vykálené, takže to asi ničemu nevadí. Nebo ano ?

A teď jak vlastně dál, když se totálně změnilo počasí – v sobotu 17. března v Bučovicích napadl sníh a mrzne po celý den ? A mrznout bude po celý týden či i déle.  
Prvně daleko lépe – diametrálně lépe – na tom letos budou včelstva perfektně zateplená. A zateplení  není jenom o stěně úlu !!! Viz. Článek Včelařství 2015 – 02. Ale je o „teple plodového hnízda“ a tam je faktorů daleko více a stěna úlu je spíše někde v pozadí, když ji mohu – umím nahradit či přiblížit zateplenou komorovací přepážkou viz. web www.vcelarstvisedlacek.cz kód 4045, 6224, 6369, 6225 a další.  Tedy včelstva, jež byla zakomorována na zimní sezení a „čerpají“ z přímeho kontaktu se zateplením či stěnou plastového úlu a nebo stěnou naší zateplovací komorovací přepážky jsou na tom lépe.
U včelstev zimujících v 6 rámkových plemenáčích (opět píši o velkých plástech Sedláček, Jumbo,  Dadant) jsem se také posunul o kus dál. Nejen že všechna jsou zmáčknuta na 4 až 5 plástů komorovací přepážkou, bylo jim podáno kvasnicové těsto, ale plemenáče jsem v tomto roce doplnil plechovými střechami s dalším 3 cm polystyrénovým zateplením ze všech tří stran o výšce 25 cm !!! Viz. Obr. č. 8. Je to taková krabice od bot vzhůru nohama se zateplením. Mám jich v provozu již 80 ks a další se vyrábějí. Rozdíl – obrovský. V sobotu jsem provedl kontrolu mnoha včelstev takto skvěle zateplených 6 cm polystyrenu v kontrastu s těmi, na něž se ještě nedostalo. Samozřejmě na témže stanovišti. Ty bez zateplených střech byly již zmenšené od stěn a pomalu šly do chomáče a ty zateplené byly naplno rozlezné po 4 až 5 plástech Jumba, papaly těsto obr. č. 9 a jako by o mrazu nevěděly. Jsem z toho úplně konsternován a nezbývalo mi než si opět vzpomenout na přítele Smělého a jeho zmáčknutí – natěsnání včelstva do jednoho 10 rámkového nástavku s 8 cm stěnou. Což de fakto odpovídá 7 plástům mojí rámkové míry 39 x 34,7 cm. Uvidíte na kurzu a mnozí z vás si takto se rozvíjející včelstva odvezu zjara domů. Onu plemenáčovou střechu jsem ale na posledním kurzu již ukazoval !!!

Obr. 12 A nástavek posunutím opět vrátím.
Obr. 12 - A nástavek posunutím opět vrátím.
Obr. 11 Na ni po plnohodnotném proletu pokládám podložku na stavební uzávěru kód 6413, 6414, 6415 a 6416.
Obr. 11 - Na ni po plnohodnotném proletu pokládám podložku na stavební uzávěru kód 6413, 6414, 6415 a 6416.

Ale opět zpět k tomu co dál při tomto ochlazení. Mnozí z vás pochopily velice dobře zejména vlastní zkušeností, že těsta v hlavě (na rámcích) pod igelitem v tomto ochlazení jsou pro včely doslova požehnáním. Kdo nevěří může zkusit a kdo nevěří víc - ať nechá být. Nic nevnucuji a k ničemu nepřesvědčuji.

Obecně :

 • včelstva nad 500 m.n.m. se de fakto teprve rozplodovala = začala plodovat, takže tam mám většinu z nich po zimním zakomorování a některým hezkým jsem dal těsta a v nejbližší době 14 dní s nimi nic dělat nehodlám. Na horách se moc rozplodat nemohou – to by nedaly.
 • včelstva v nížinách ale chci udržet v plodování, teple a jakmile se objeví oteplení budu dál provádět ono optimalizování na plod s pohlídáním dostatku zásob. Od středy ale budu jezdit po stanovištích a doplňovat již vypapaná těsta a uteplovat podmety. Tj. vkládat modré plastové uteplovací podložky na stavební uzávěry obr. 10, 11 a 12.  nebo podmetové vložky. Ty jsem používal do nedávna jak vidíte na obr. 13. Snadno se zezadu vsunují na kovové 10 mm mezerníky obr. 14.  Je přece po pořádném proletu a je zapotřebí včelstva DOTEPLIT.

Ještě jsem chtěl připomenout jednu z podstatných informací o metodice optimalizovaného plodiště, která samozřejmě zazněla na kurzech. Tuto metodiku nepropaguji jako metodiku, jež přinese více plodu či mraky medu (byť to tak u mne je) , ale jako metodiku pro mne velice racionální, nakonec velice jednoduchou a časově velmi nenáročnou jdoucí ruku v ruce s novými moderními „požadavky“ na vytáčení medu pouze z medníkových nástavků, snížení rojivosti, lepší připravenost na chudší měsíce či bezsnůškové pauzy, atd…  Tedy tuto metodiku nabízím a nikoliv k ní přesvědčuji a na kurzech – jak jste byli svědky. Na kurzech přednáším a ukazuji všechny běžné nástavkové metodiky včetně klasického včelaření na nejvíce rozšířených nástavcích 39 x 24 cm.

Obr. 14 Snadno se zasunují zezadu do dna. Bohužel jsem je na rozdíl od stavebních uzávěr musel v červnu vyjímat, abych mohl provádět monitoring spadu varroázy. Proto jsem je vyměnil za současné stavební uzávěry, které jsou ve dně celý rok.
Obr. 14 - Snadno se zasunují zezadu do dna. Bohužel jsem je na rozdíl od stavebních uzávěr musel v červnu vyjímat, abych mohl provádět monitoring spadu varroázy. Proto jsem je vyměnil za současné stavební uzávěry, které jsou ve dně celý rok.
Obr. 13 Dna lze uteplit = snížit i jakoukoliv podmetovou vložkou, jež je volitelným doplňkem našich den již mnoho let.
Obr. 13 - Dna lze uteplit = snížit i jakoukoliv podmetovou vložkou, jež je volitelným doplňkem našich den již mnoho let.

A v neposlední řadě ještě doplňuji, že metodika optimalizovaného plodiště je tak „protichůdná“ mnoha moderním metodikám a zažitým zvykům, vrací se v mnohém k dobrým slovům mého dědečka, a že není nikde na webu (ani v zahraničí) oficielně prezentována v plném rozsahu (A BEZ ZNALOSTI PLNÉHO ROZSAHU A PODMÍNEK ÚLOVÝCH I FYZIOLOGICKÝCH, ZA KTERÝCH TO FUNGUJE ZKOUŠENÍ NEPOVEDE K DOBRÝM VÝSLEDKŮM)  a prozatím se rozšiřuje pouze přednáškovou formou. Netoužím nejen já ale asi i desítka přednášejících ze zahraničí o neustálou konfrontaci či pomlouvání od „lidí co to neznají“ a nezkusili to a nebo to zkusili polovičatě – tudíž s blbým výsledkem. Z nás praktiků nemá nikdo čas knihu napsat a hlavně je potřeba být v kontaktu s posluchačem a výuku této metodiky provádět de fakto diskuzí, ukazováním a praxí. Řekl bych, že je to dosti obdobné jako u řízení letadla či auta. Po přečtení návodu  bych zkrátka asi nevzletěl a rozhodně bych už nepřistál. Publikačně také neznám ani jednu zahraniční knihu, kterou by „vynálezci“ této metodiky napsali a je mi známo jen pár knih jejich studentů, jež se od sebe dosti liší.

Závěrem vám všem čtenářům děkuji za pozorné pročtení a těším se s mnohými na setkání při kurzech a přednáškách jež pořádám nebo na něž jsem zván. Připomínám tímto nedělní přednášku v Brně 8. dubna na Tech-agru a poté přednášku v Jaroměři a Liberci. Podrobnosti jsou uvedeny na mých webech.

Úplným závěrem přeji dobré rozhodování při optimalizování plodiště, jež bude celoměsíční prací do nasazení medníků, o nichž bude další již daleko kratší článek v sekci Co právě dělám, neboť vše dopodrobna bude probráno a ukázáno na dubnových kurzech.

PS. A kolik vám padá teď přirozený měsíční spad roztočů? Sledujete jej vůbec někdo? Kolik spadlo a spadne roztočů v den nátěru plodu spojeného s fumigací a 12 dní poté ? Jsou to všechno roztoči z uklízení úlu ? Vedete si několikaleté záznamy pro porovnání ?  O tom všem byla nedělní přednáška v Dolních Životicích a bude speciální kurz o varroáze v září 2018...