Byť ty oddělky zimované v plastových plemenáčích budou úplně stejně silné jako mnohá kmenová včelstva.... Když jsem dneska 19. ledna 2018 komoroval dvě stanoviště hodně jsem si právě uvědomoval jaktože ty oddělky takto krásně pojednou... Jednak jim velmi pomůže rozvoj a vůbec celoroční včelaření metodikou optimalizovaného plodiště a jednat tam bude sehrávat důležitou roli ona bezplodá pauza, která včely občerstvuje... Viz. přednáška a kniha v polštině pana Chmary v Polsku, jehož přednášku jsem viděl a slyšel loni na jaře v polské Toruni, kde jsem také přednášel. Budeme se o tom bavit na únorovém kurzu při odpoledni o varroáze.

Obr. 2 - Oddělek před zimním zakomorováním
Obr. 2 - Oddělek před zimním zakomorováním
Obr. 1 - V lednu 2018 mi ploduje cca do 10 % včelstev.
Obr. 1 - V lednu 2018 mi ploduje cca do 10 % včelstev.

16. ledna jsem vám na stanovišti v Politaví, kde byl onoho 6. ledna krásný prolet a vůbec povánoční oteplení a vcelku dosti slunných dnů, nafotil lednový otevřený plod obr. 1. Asi taková pastva pro oči. Po plodu pátrám na všech dalších stanovištích, ale nalézám velmi zřídka. Na tomto stanovišti - opravdu náslunném - odhaduji plod u 50 % včelstev, ale na jiných stanovištích tak do 10% nebo spíš vůbec ... viz. obrázek č. 6. Ale ihned vyvstává otázka zda jsem to plodující včelstvo - včelstva - stanoviště uteplil ? Neuteplil. Nemám důvod je podporovat, pozvat pod strop a nechat vyčerpat bílkovinné zásoby tukového tělíska !!! Pyl během zimy včely NEJEDÍ !!! Je to nesmysl - vykalové váčky by měly rázem plné... Vždyť si všiměte, že na vypapaných plástech zmizí zásoby, ale pylové buňky zůstavají ... Toto a mnoho dalších informací, kterými jen doplňuji své znalosti se dozvídáme v polské škole, kde se toto vyučuje jako standard !!!

Obr. 4 - Oddělek, že sedí na 7 uličkách a zakomorovat teď v zimě nejde.
Obr. 4 - Oddělek, že sedí na 7 uličkách a zakomorovat teď v zimě nejde.
Obr. 3 - Oddělek po zimním zakomorování
Obr. 3 - Oddělek po zimním zakomorování

Obrázek č.2 oddělku na rámkové míře Sedláček 39 x 34,7 cm ukazuje včelstvo před zakomorováním a obrázek č. 3 po zakomorování. Na něm je vidět u stěny komorovací přepážka popsaná rámkovou mírou. A znovu si odpovíme : Proč ta včelstva komoruji?

  • nejvíce proto, že si ulehčím jarní komorování,neboť se včely nerozlezou po oteplení po celém úle, ale více se rozesednou po uličkách a TÍM LÉPE DOSÁHNOU BEZ RIZIKA NA ZÁSOBY NA PLÁSTECH NA KTERÝCH SEDÍ ...
  • dále pak, že zkontroluji zda ve včelstvech nejsou nějaké vypapané plásty .. ponejvíce nedostavěné mezistěny, jež jsou právě v oddělcích časté, neboť své oddělky rozšiřuji pouze mezistěnami. Nikam nespěchám, krmím je, tj. staví za cenu cukru - invertu nikoliv medu a obměna díla je přece jen důležitá. Loni na mnoha mých oddělkových stanovištích snůška nebyla, a tak dokrmování byl boj s časem, neboť oddělky musím krmit po malých dávkách okolo 2 kg na týden a průběžně. Ať už kvůli kladení, tak kvůli stavění ...
  • dále většinou ometám pár včel poslední uličky, jež by většinou spíš umrzli než byly k užitku. Ona poslední ulička je hodně krizová
  • dále pak vlastně při prvním oteplení včelstvu "nedovolím" se rozejít po úle ale jen po uličkách a tím ZVĚTŠÍM TEPLOU PLOCHU PRO KLADENÍ !!! Když se včely mohou rozmělnit, tak teplá plocha ke kladení je menší...
Obr. 6
Obr. 6
Obr. 5 - Komorovací přepážka připravena.
Obr. 5 - Komorovací přepážka připravena.

Nu a některé oddělky opravdu zakomorovat nejdou jak vidíte na obr. 4. Toto včelstvo však v plemenáči na jaře zůstane a bude zakomorováno na jaře. Maximum plástů při jarním komorování je plus mínus 4 plásty...
Na obr. č. 5 pak vidíte jak si po příjezdu připravím komorovací přepážky na všechny plemenáče a jdu jeden za druhým ...
Nu a stanoviště v 400 metrech nad mořem krásně spinkají obr. č. 6. Zde jsem jen sem tam posunul komorovací přepážku v úle a odebral měl. Se závěry ... Vám zcela jasnými a mnohým známými ... Vás seznámím na únorových kurzech. To je dlouhé psaní o tom, že malé spady po ošetřeních, ale stále jsou znakem podzimního ba i zimního kladení, že přemetená včelstva mají při nepochopení nutnosti ošetření do 8 dnů spady mnohdy vyšší než včelstva nepřemetená a ošetřená klasicky, že klíckování matek je tak šíleně jednoduché a v optimalizovaném plodišti tak snadné, že bude tentokráte blázen spíše ten co ho dělat nebude než ten co izolaci matek dělat bude ... byť asi né u všech včelstev, ale někde je třeba začít a uvěřit ...

Obr. 8
Obr. 8
Obr. 7
Obr. 7

Výsledkem komorování je na stanovištích bez vozů (včelínů, apod.) odvoz nadbytečných plástů domů do chladírenského skladu jak vidíte na obr. 7.
 
Závěrem vám přeji, aby jste v současné době měli nejvíce včelstev ještě schoulených pod 5 cm zavíčkovaných zásob a pod nezatepleným stropem jak vidíte na obr. 8.


 
A dále se těším v neděli v Českém Dubu na setkání s mnohými z Vás. Kdyby někdo ještě chtěl se zúčastnit - dojeďte - ještě jsou židle volné a místa dostatek. Srdečně vás pozývám.
 
Miroslav Sedláček