Rád jsem přijal pozvání podělit se o svoji metodiku Optimalizovaného plodiště i s rakouskými včelaři. Toto pozvání vzniklo na základě mojí přednášky v německém Weimaru, o jehož programu jsem vás informoval v jednom z podzimním článků. A podrobněji jsem vám poznatky přiblížil na posledním kurzech, jež si myslím proběhli k obrovské spokojenosti.