poslední změna: 19-03-2018
Velmi rád jsem přijal pozvání k přednášení během včelařské výstavy na BVV v čase Tech - Agra - neděli 8. dubna 2018. Srdečně vás pozývám.

Rád jsem přijal pozvání podělit se o svoji metodiku Optimalizovaného plodiště i s rakouskými včelaři. Toto pozvání vzniklo na základě mojí přednášky v německém Weimaru, o jehož programu jsem vás informoval v jednom z podzimním článků. A podrobněji jsem vám poznatky přiblížil na posledním kurzech, jež si myslím proběhli k obrovské spokojenosti.

Jak nejlépe využít hlavní tj. jarní snůšku aneb intenzivní včelaření je možné ve všech úlových systémech.
Hotel K - Triumf, Velichovky
Přednáška v ZO ČSV JAROMĚŘ 21. 4. 2018 od 9 h v Hotelu K-Triumf Velichovky, www.k-triumf.cz
Jste srdečně všichni zváni ...

AKTUALIZOVÁNO:
Pro velký zájem otevíráme termín čtvrtek 12.4. a pondělní temín 16.4. 2018
 
Jednodenní kurz - po všechny dny stejný program - zvolte se den který vám lépe vyhovuje.

Potřetí se setkáme ve dnech 12. nebo 13. nebo 14. nebo 15. dubna nebo 16. dubna 2018