Publikováno se souhlasem  výrobce

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Máslovice - Dol 94
252 66 Libčice n. Vlt.

GABON PA 92 proužky ad us. vet.

Publikováno se souhlasem  výrobce

Varidol FUM sol. a proužky ad us. vet.
Držitel registrace a výrobce:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Máslovice - Dol 94
252 66 Libčice n. Vlt.

Publikováno se souhlasem výrobce:

VÝZKUMNÝ VČELAŘSKÝ ÚSTAV V DOLE U LIBČIC NAD VLTAVOU

Fumigantní ošetření včelstev přípravkem MP-10 FUM a.u.v.