Firma Včelařství Sedláček vznikla v roce 1994. V současném čase - podzim 2013 - jsem zazimoval necelých 600 včelstev v cca 10 kočovných vozech a na 9 pevných stanovištích. Na rámkové míře 42x17 obhospodařuji cca 40 včelstev na jednom stanovišti.
Naše včelí farma se rozprostírá na severovýchodě až po jihovýchod od Brna. Od Drahanské vrchoviny, přes Vyškovskou brázdu, ke Kojetínu a dál zpět přes Litenčickou pahorkatinu až jižní kraj Ždánického lesa.