• slider17_01.jpg
 • slider17_02.jpg
 • slider17_04.jpg
 • slider17_05.jpg
 • slider17_06.jpg
 • slider17_07.jpg
 • slider17_08.jpg
 • slider17_09.jpg
 • slider17_10.jpg
 • slider17_11.jpg
 • slider17_12.jpg
 • slider17_13.jpg

 Neboť jsem se ve dnech 24., 25., 26.11. 2017 zúčastnil tohoto sympózia, dovoluji si vás informovat o obsahu a zajímavostech z něj. Ale nebojte se … další díly „cestování po rusky mluvících částech“ jsou napsány a vyjdou.

2 Historické úly v muzeu
2 Historické úly v muzeu
1 Vstup do muzea
1 Vstup do muzea

Toto sympózium se koná, jak je z názvu patrné, již sedmým rokem a to v prostorách velkého sálu Výmarského včelařského muzea. (obr.1)   Tedy jako by na včelíně. Byla tu nádherná atmosféra a v neděli jsem měl tu čest být zde přednášejícím o svých zkušenostech s optimalizovaným plodištěm. (obr. 2) Tuto celou přednášku rozšířenou o celý princip Optimalizovaného plodiště  budu poprvé přednášet na prvním specializovaném kurzu na podzim roku 2018. Nicméně na všech kurzech v prvním pololetí vás budu po dílčích krocích navádět, jak tuto metodu pochopit a hlavně vyzkoušet. V únorovém kurzu to bude ve vztahu k varroáze, v březnovém kurzu to bude právě ono jarní optimalizování v souvztažnosti s teplem, v dubnu to bude o zcela jiném způsobu stavby mezistěn a v květnu o velmi krásném „oddělkování“ a i dvoumatečném včelaření.

Právě přednáškami o dvoumatečném včelaření v pátek sympózium začalo. Přednáška o něm trvala 4,5 hodiny včetně ukázek a obrázků a je mi skoro jasná… a jasná mi bude až ji vyzkouším osobně. Co z toho plyne? Že nedokáži, jak si ale zcela mylně asi 90% včelařů myslí, odpovědět na otázku : A co říkáte na dvoumatečné včelaření ? během deseti minut a nejlépe po telefonu !!! A písemně je to na tuším 86 slejdech, aby to téma bylo uchopitelné a použitelné. Ono asi proto se chodí do školy a na kurzy: Abych něco pochopil a naučil a dokázal aplikovat...

4 Thermosnímek česna
4 Thermosnímek česna
3 Thermosnímek plodového plástu
3 Thermosnímek plodového plástu

Dále povídal a přednášel další přednášející o thermosnímcích včelstev. A bylo na co koukat. Například včelstvo během letové aktivity „vytápí“ část letáku před česnem, aby včela dosedající na leták „byla ohřáta“ a zvládla dojít do úlu. (obr. 4) Dále pak snímky rozdílů teplot plodu otevřeného a zavřeného, (obr. 3) kdy je třeba připomenout, že plod otevřený je teplejší, neboť ….. a dále povídal o tzv. zahřívačkách – topičkách, kterých je při optimalizovaném plodišti zapotřebí méně než v klasickém několikanástavkovém plodišti.

A v pátek večerem byla ještě řeč o mikroorganizmech ve včelstvech a poukázání, že např. I člověk nosí cca 4 kg mikroorganismů.

Sobotní dopoledne bylo plné informací o medovicové snůšce, principech a předpovídání. Přirovnal bych je k přednášce př. Počucha.

Odpoledne pak 4 hodinová přednáška o včelaření v Dadantech s pomocí komorovací přepážky = optimalizované plodiště, miniplusech, vytáčení medu, chovu matek, chovu Buckfastky a vůbec o všem co Bratr Adam dal tomuto včelaři a vůbec nám všem. Vynikající a plně s tím souhlasím a je mi líto bludů, které se o bucfastce šíří zejména od lidí, kteří to nezkusili, neporovnali… Ono je vůbec běžné, že mnoho přednášejících dokáže slunečně povídat o metodice, kterou nikdy nedělali a nebo odsuzovat něco co vůbec nevyzkoušeli. Dříve jsem vždy žasl nad jejich dokonalostí – dnes je mi takových přednášejících líto.

6 Ukázka vykusování nechutnajícího vosku
6 Ukázka vykusování nechutnajícího vosku
5 Ukázka stavby mezistěny poškozené nadmírou parafínu
5 Ukázka stavby mezistěny poškozené nadmírou parafínu

A jako poslední vystoupil vysoce fundovaně A SROZUMITELNĚ včelař, který měl tu „čest“ přijít o 95 včelstev díky poškozenému = falšovanému vosku. Díky tomu se „zakousl“ do hledání příčin poškození vosku, čím a jak se to děje a ukázal DESÍTKY OBRÁZKŮ s různými příznaky poškození buněk, díla, barvy, borcení atd…  Dále pokračoval sděleními několika příčin = stearin, parafin  (obr. 5) , Serdox (paradoxně jej výrobce strojů na mezistěny Ritch prodává jako přísadu do chlazení válců !), Glufosinat, Glyphosat, Tenside, rezidua postřiků, rezidua léčiv … a konstatováním, že AŽ opakuji AŽ KOKTEJL TĚCHTO PŘÍČIN DĚLÁ VOSK JEDOVATÝ a je třeba s tím něco dělat.

7 Snímek pokusu jež vysvětlím na kurzu
7 Snímek pokusu jež vysvětlím na kurzu

A mě to najednou secvaklo. Také jsem něco z toho u sebe v tomto roku viděl zejména při přemetání na mezistěny, kde těch jiných možností vyrovnání se tímto poškozeným voskem má včelstvo málo. A také jsem si vzpomněl na těch několik jarních a červnových sdělení, že včelařovi nestaví, že se mu mezistěny zbortily, že je včely okousaly atd… (obr. 6)

Jedná se o problém nás všech – VČETNĚ TĚCH CO SI DĚLAJÍ MEZISTĚNY SAMI, neboť např. ty kumulující se rezidua postřiků z polí ani oni neodstraní. Viz. Pokus pana Raybroecka, k němuž je samozřejmě zapotřebí patřičného komentáře. (obr. 7) Doufám, že právě na únorovém kurzu vám budu moci velkou část promítnout samozřejmějmě se svolením přednášejícího. Situace s voskem v ČR je daleko lepší než na západě zejména díky svazu, zesnulému předsedovi Mandíkovi a výzkumáku. Ano – tady je třeba je pochválit a VZBUDIT ZE SPÁNKU, neboť revoluční hesla typu: P KSČ BSP lze stále stejně přeložit: Předsedo (předsedkyně, řediteli), konec starých časů, bude se pracovat.

Myslím si, že teď (doslova dnes, když se účastním tohoto sympozia a píši tento článek) když prodali Včelpo za 10 mil, bude čas se věnovat ochraně zdraví včel, boji s falzifikací medu a falzifikaci a degradaci vosku.

Prozatím 99% včelařů nezbývá nic jiného než dovézt vosk na výměnu k některému zpracovateli a věřit, že mezistěny dostane ze STEJNĚ POŠKOZENÉHO VOSKU JAKO DODAL !!!  I v čisté divočině už to je !!! a jen vosk z Afriky pro pokusy dovezený pro stanovení standardu byl relativně úplně čistý. Samozřejmě prvním stupněm řešení je samovýroba mezistěn nebo výroba mezistěn z vlastního vosku u zpracovatele, jež to umožňuje a umí, která se pomalu pomalu pomalu stane v mnohých provozech nutností.

Připomínám, že u vosku včela neumí filtrovat chemické cizorodé látky jako u medu. Proto se tento problém dal čekat a u pylu bude stejně podobně problematický stav. U něj je ale několik výhod z hlediska výživy včel, o kterých budu mluvit na kurzech.

Nedělní ráno pak pokračovalo v duchu sobotního večerního vystoupení o problémech s voskem a otevřel jej organizátor sdělením, že je jasné, že německý svaz včelařů dělá v této záležitosti „kulové“ na rozdíl od DBIB (profesionálních včelařů) a rozdal přihlášky do DBIB a hned ze 130 účastníků získal 30 nových členů … O DBIM jsem vám již napsal článek v počátku roku 2017 a je na tomto portálu.

9 Chytání roje do tzv. rukávu
9 Chytání roje do tzv. rukávu
8 Včelnice košnic
8 Včelnice košnic

První přednáška pak byla o včelaření v košnicích (obr. 8) – zejména ve vztahu k vřesovému medu a genetickému výběru, který zde proběhne „de fakto sám“ . A samozřejmě ty košnice v zimě chrání sítěmi.  Jedno kmenové včelstvo přináší 3 až 3 a půl roje. Roje se ideálně chytají přímo při vylétávání do plátěného pytle...nu někdy se to nestihne...  (obr. 9)

Také vyzvedl metrový chodník před česny, kde pozorně pozoruje množství mrtvých včel při postřicích. S tím, že když je před úly tráva, tak o tom ani nevíme...jen ten rozvoj je zpomalený. Nepřipomíná vám to nějaké jaro na vaší včelnici?
A co dělají s těmi roji ? Nabalí je do zasíťovaných krabiček a prodávají po sto kusech např. Do Stutgartu včelařům v cenách jako umělé roje. První jsou s 9 měsíčními matkami a ty další s měsíčními…

Tedy např. Po dvou dnech špatného počasí nestíhají tři včelaři chytat roje na stanovišti s 300 košnicemi.
Med se „vytáčí“ samozřejmě lisováním a nebo „plástečkový“.
A krmení ? Lavórem se slámou položeným „do košnice“ na dno.

Závěrem:
- méně práce a více čekání
- není potřeba moc silného člověka
- velmi přírodní včelaření
- nemožné vytáčení jarních snůšek – DE FAKTO JEN PRO VŘES
- přebytek včel a vosku (nepoužívají se mezistěny)
- zdravá pracovní metoda

A celá metodika spočívá ve vyzimování včelstva, sbírání a usazování nebo prodeji rojů, absolvování vřesové snůšky, poté odvčelení  a ze tří včelstev udělání a usazení jednoho včelstva do prázdné košnice a krmení. Med se vylisuje nebo rozřeže na plástečkový med  a plod vyvaří. Tím zvládá i varroázu.

Nu a pak v neděli po obědě jsem vystoupil já s dvouhodinovou prezentací toho co budu přednášet o optimalizovaném plodišti vám v následujícím roce.

Vstupné (BEZ JÍDLA, bez kávičky ..) bylo 120 Eur na den (už slyším, že je to moc, že na to ale mají …. Nu realita je o pár řádků níže).  A bylo možné se přihlásit pouze na všechny tři dny dohromady tedy 360 Eur…

Ale pojďme to spočítat jinak… . Půlkilovka řepky se prodává včelařem zákazníkovi okolo 6 Eur !!!!  POZOR POZOR do obchodu tedy velkoobchodně ji od vás nikdo nevezme za více 3,5 Eur !!! Takže prodejem ze dvora to je  20 x půlkilovek medu = 10 kg medu / den = normální cena za jeden den vzdělávání by měla být v české republice při prodejní ceně 120 Kč de fakto 1200 Kč. Úha – to by jste mi asi většinou dali…  Nicméně kterékoliv kurzy a školení ve většině oborů mimo včelaření jsou u nás v ČR za 1 až 3 tisíce na den běžné.
Tentokrát jsem (potřetí v životě) byl jako přednášející tohoto placení ušetřen včetně ubytování v *** hotelu v cenové relaci 70 Eur / den.
A ještě jedno porovnání s Běloruským sympóziem. Tam je běžné jednodenní vstupné 10 Euro … tedy 250 Kč … samozřejmě bez jídla a ubytování apod…
Myslím, že v následujícím včelařském roku bude cena 10 Eur i u mne adekvátní. Přece jenom bychom na tom mohli být alespoň stejně bídně jako v tom Bělorusku. Byť jsem si dříve myslel, že jsme na tom daleko lépe. Nu v něčem ano, ale v něčem jako asi například ve vzdělávání nikoliv. Bohužel či bohudík se ale od kvality a ochoty se řádně vzdělávat v daném oboru odvíjí celá další ekonomika včelařského či jiného provozu. Troufám si říci, že i kvůli zcela nesourodému, za světem zpožděnému a hlavně ZCELA ROZTŘÍŠTĚNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ , které probíhá v duchu : Tak to dělám já a to je nejlepší …. lze drtivou většinu českého včelaření stále charakterizovat slovy ředitele VÚ Včelařského Dol :  České včelařství je spousta malých včelařů a někteří dokonce i s velkým počtem včelstev.

Tímto posledním odstavcem k zamyšlení se dnes s vámi loučím a těším na kurzech na viděnou.